Văn Mẫu Lớp 7

Những bài văn mẫu Lớp 7 hay nhất, tổng hợp những bài văn hay Lớp 7

Em hãy giải thích câu tục ngữ: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn"

Em hãy giải thích câu tục ngữ: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

“Cái nết đánh chết cái đẹp” là lời nhận định của người xưa nhằm nhắc nhở con cháu một bài học về kinh nghiệm sống ở đời, về nhận xét đánh giá con người: khi nhận xét đánh giá một người nào đó ta cần chú ý đến nết na, đức hạnh hơn là cái dáng vẻ bên ngoài

Trong thư gửi cho học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám, Bác Hồ viết: “Non sông Việt Nam... các cháu”. Em hiểu lời dạy đó như thế nào? Theo em, phải làm gì để thực hiện được lời dạy của Bác Hồ

Trong thư gửi cho học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám, Bác Hồ viết: “Non sông Việt Nam... các cháu”. Em hiểu lời dạy đó như thế nào? Theo em, phải làm gì để thực hiện được lời dạy của Bác Hồ

Dù Bác Hồ đã đi xa, nhưng trong trí nhớ mỗi người học sinh Việt Nam chúng ta vẫn luôn khắc sâu những lời dặn dò bao yêu thương trìu mến của Người trong ngày khai trường đầu tiên: “Non sông... các cháu”

Văn giải thích - Em hiểu thế nào về lời dạy sau đây của Hồ Chủ t|ch: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó"

Văn giải thích - Em hiểu thế nào về lời dạy sau đây của Hồ Chủ t|ch: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó

Đức và tài là hai tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá một con người, đồng thời đó là mục tiêu phân đấu rèn luyện tu dưỡng của thanh niên. Chính vì vậy, khi bàn về mối quan hệ giữa đức và tài, trong một cuộc nói chuyện với học sinh, Bác Hồ đã phát biểu “Có... ”

Văn giải thích - Bác Hồ dạy chúng ta: “Điều gì phải thì cố làm cho kì được, dù là việc nhỏ. Điều gì trái thì hết súc tránh, dù là một điều trái nhỏ”. Em hiểu lời dạy trên đây của Bác như thế nào

Văn giải thích - Bác Hồ dạy chúng ta: “Điều gì phải thì cố làm cho kì được, dù là việc nhỏ. Điều gì trái thì hết súc tránh, dù là một điều trái nhỏ”. Em hiểu lời dạy trên đây của Bác như thế nào

Bác Hồ vừa là vị lãnh tụ, vừa là vị cha già của dân tộc. Bác luôn quan tâm chăm sóc mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước. Đổì với thanh thiếu niên, Bác ân cần chỉ bảo, dìu dắt với thái độ bao dung, trìu mến...